واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

مباهات

 • ۱۱:۳۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳

با زن نشسته

 • ۱۱:۵۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۶

خستگی هام ...

 • ۱۶:۰۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۵

این نیز بگذرد...

 • ۱۰:۴۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۲

سامان هستم از یو کی !!!

 • ۱۷:۴۶
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۴۵

خاطرات مهر ماهی...

 • ۱۱:۴۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۷

پایینی ها ، بالایی ها

 • ۰۵:۴۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۵

ها ها

 • ۱۰:۳۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۲
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan