واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

میلادم

  • ۲۰:۲۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۸

ی حس ناب

  • ۲۱:۰۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۸

یک سکانس در ذهن

  • ۲۰:۵۵
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۵

برای زندگیم

  • ۲۰:۳۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۳

سطرهای سپید

  • ۲۰:۲۹

واژه واژه

سطر سطر

فصل فصل

گیسوان من سفید می شوند ...

همچنان که سطر سطر

صفحه های دفترم سیاه می شوند ...

خواستی که با تمام حوصله

تارهای روشن و سفید را

رشته رشته بشمری

گفتمت که دست های مهربانیت در ابتدای راه

خسته می شوند

گفتمت که راه دیگری انتخاب کن :

دفتر مرا ورق بزن

نقطه نقطه

حرف حرف

واژه واژه

سطر سطر

شعرهای دفتر مرا

مو به مو حساب کن ...

(قیصر امین پور)

_ مه سو _ 

  • ۱۳۸
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan