واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

هدیه

  • ۱۶:۱۶
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۶

ماهی گلی

  • ۰۷:۰۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۷

تولد...

  • ۰۸:۴۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۸

خدا رحمتت کنه خاله جونم...

  • ۰۶:۱۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۸۰

دو چین سهم این چشم ، دو چین اون یکی...

  • ۱۲:۱۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۳
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan