واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

پشتیبان

 • ۱۵:۲۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۷۰

به جشن و شادی...

 • ۱۶:۴۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۵۷

تفاوت

 • ۰۱:۴۱

فرق بزرگ آدم ها آنجایی است
که فن پنهان کردن را از یکدیگر یاد میگیرند ،
آدم ها یاد میگیرند
که تمام آن چیزی که به سرشان آمده است
را پشت به پشت پنهان کنند
پشت لباس های مارک دار و رنگ و وارنگشان
پشت صورت صاف و شش تیغه شان
پشت آرایش غلیظ چشم هایشان
پشت شوخ طبعی های روزمره یشان
پشت تمام معاشرت های معمولی روزانه شان
که برای طبیعی جلوه دادنش
سالها زحمت کشیده اند
پشت خنده هایی
که روزها تمرین و ممارست خرج اش کرده اند
تا واقعی و حقیقی بنظر برسد.

آدم ها ،
سرنوشت ها و زندگی های زیادی را به نظاره نشستم
اما میدانی
فکر میکنم باید تصویر آدم های واقعی
یا واقعیت آدم ها را
درست زمانی به تماشا بنشینیم
که در اتاق هایشان را به روی ما می بندند
همین ...

( پویان جان اوحدی )

......................................................................................

به زودی مینویسم...

_ مه سو _

 • ۵۶

دلپذیرِ خوب

 • ۱۹:۱۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۶۰

عکس سفر

 • ۰۲:۱۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۸۰

گرجیا 2

 • ۲۳:۲۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۷۲

گرجیا 1

 • ۱۷:۰۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۸۳

سخت جان

 • ۱۳:۱۷

و من تازگیها کشف کرده ام
روی این کره خاکی
موجوداتی زندگی میکنند ناشناخته
به نام سخت جانان
همان هایی که
عاشقند و امیدوار
و زنده...

................................................................

زندگی همین است.به یک گل می‌ماند که شاد و خندان توی چمن شکفته می‌شود : یک بز سر می‌رسد،می‌بلعدش،و همه‌چیز تمام می‌شود ...

(آنتوان چخوف)

_ مه سو _

 • ۵۹

شروع دوباره

 • ۰۰:۴۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۴۶
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan