واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

از اینجا و آنجا...

  • ۱۰:۵۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۱

یهویی

  • ۱۲:۲۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۵

من ِحساس

  • ۱۸:۱۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۶

حافظ

  • ۰۷:۴۳

 

مسلمانان مرا وقتی دلی بود

که با وی گفتمی گر مشکلی بود

به گردابی چو می افتادم از غم

به تدبیرش امید ساحلی بود

..........

_ مه سو _

  • ۲۳

کلید دار

  • ۰۸:۵۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۶
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan