واژه واژه سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم، وقتی... تو صدایم می کنی

دفاع

 • ۰۸:۴۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۷

و پایان نامه !!!!( رمز را از خودم بخواهید )

 • ۲۱:۵۵
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۹

پایان نامه !

 • ۱۹:۵۹
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۲

دور ٍ نزدیک

 • ۲۲:۳۰

 نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است
که از دورترین فاصله همیشه به فکرته
حتی از پسِ یه فاصله مجازی....

 

_ مه سو _

 • ۳۴

برنامه سفر تابستانه

 • ۱۵:۴۹
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳

دستان تو ...

 • ۰۱:۵۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۷
قلب تو کبوتر است ؛ بالهایت از نسیم ؛ قلب من سیاه و سخت ؛ قلب من شبیهِ ... بگذریم /// دور قلب من کشیده اند یک ردیف سیمِ خاردار ؛ پس تو احتیاط کن جلو نیا برو کنار /// توی این جهان گنده ، هیچ کس با دلم رفیق نیست ؛ فکر می کنی چاره دلی که جوجه تیغی است ... چیست؟! /// مثل یک گلوله جمع می شود جوجه تیغی دلم ؛ نیش می زند به روح نازکم ، تیغ های تیز مشکلم /// راستی تو جوجه تیغی دل مرا ، توی قلبت راه می دهی؟ او گرسنه است و گمشده ، تو به او پناه ... می دهی؟ /// باورت نمی شود ولی ... جوجه تیغی دلم ، زود رام می شود ... تو فقط سلام کن ، تیغ ها ی تند و تیز او ... با سلام تو ، تمام می شود ....................................
Designed By Erfan Powered by Bayan